Trường MN Na Phát luôn coi trọng việc chăm sóc và giáo dục trẻ

100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn

- GV trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 

Năm học 2017 0 2018 Nhà trường có tổng số 9 lớp/ 174 trẻ

Nhóm trẻ 18-36 tháng: 2 nhóm với 39 cháu 

Lớp MG bé: 2 lớp với 42 cháu 

Lớp MG nhỡ: 2 lớp với 44 cháu 

Lớp MG lớn: 2 lớp với 37 cháu 

- Lớp MG ghép 3 độ tuổi: 1 lớp với 12 trẻ

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MN NA PHÁT

 

STT

Họ và tên

Năm Sinh

Dân tộc

Địa chỉ

Chức vụ

Ghi chú

1

Phạm Thị Huệ Nga

1974

Kinh

Thị trấn ĐBĐ

Hiệu Trưởng

 

2

Dương Thanh Thắm

1984

Kinh

Xã Na Son

P. Hiệu Trưởng

 

3

Lò Thị Linh

1985

Thái

Thị trấn ĐBĐ

P. Hiệu Trưởng

 

4

Quàng Thị Dâm

1990

Thái

Xã Na Son

Giáo Viên MG Nhỡ TT

 

5

Cà Thị Diên

1993

Thái

Bản LC

GVCN lớp mẫu giáo Nhỡ LC

 

6

Trần Thị Lưu

1981

Kinh

Xã Na Son

GVCN lớp MG bé TT

 

7

Cà Thị Thương

1983

Thái

Thị trấn ĐBĐ

GVCN lớp mẫu giáo lớn L. Chuông

 

8

Lò Thị H. Nhung

1990

Thái

Xã Na Son

GVCN lớp mẫu giáo lớn T. Tâm

 

9

Lò Thị Trang

1995

Thái

Xã Na Son

GV Nhóm trẻ 24 – 36 tháng TT

 

10

Lò Thị Tâm

1994

Thái

Bản LC

GVCN Nhóm trẻ 24 – 36 tháng LC

 

11

Lường Thị Thảo

1995

Thái

Thị trấn ĐBĐ

MGG Bắng Chộc

 

12

Lò Thị Hồng

1991

Thái

Thị trấn ĐBĐ

 

Thai sản

13

Lò Thị Thắm

1985

Thái

Bản LC

GVCN lớp MG bé

L. Chuông

 

14

Quàng Thị Hoa

1996

Thái

Xã Na Son

MG lớp TT

 

15

Lò Thị Ngọc

1996

Thái

Xã Na Son

Nhóm Trẻ TT

 

16

Lò Thị Chung

1995

Thái

Xã Na Son

MG bé LC

 

17

Vũ Thị Kim Thoa

1993

Kinh

Xã Na Son

NV Y Tế

 

18

Vương Đình Tập

1987

Kinh

Xã Na Son

NV Kế Toán

 

19

Hoàng Đình Thạch

1984

Kinh

Xã Na Son

NV Văn Thư

 

20

Giàng Thị Đơ

1986

H'Mông

Thị trấn ĐBĐ

NV Thủ Quỹ

 

21

Tòng Thị Thi

1984

Thái

Thị trấn ĐBĐ

Phục vụ

 

22

Lò Thị Thương

1985

Thái

Thị trấn ĐBĐ

Phục vụ

 

23

Hoàng Thị Thu

1976

Thái

Thị trấn ĐBĐ

Phục vụ

 

24

Quàng Văn Khánh

1969

Thái

Xã Na Son

NV Bảo Vệ